แชร์หน้านี้  
ประมวลภาพกิจกรรม
 


News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การแปรรูปกล้วย

News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น วันจันทร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2562

"การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การทำลูกประคบจากผ้าในรูปแบบต่าง ๆ "

News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น วันศุกร์ที่  12  กุมภาพันธ์  2562

การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา" บ้านนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 


News

การประชุมหัวหน้าทีม OTOP

การประชุมหัวหน้าทีม OTOP  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2562

News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

 "การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การแปรรูปกล้วย"

News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน...บ้านผาแดง..อำเภองาว..จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562...อบรมเชิงปฏิบัติการปุ๋ยหมักจากเปลือกข้าวโพดและอาหารหมักโคจากเปลือกข้าวโพด


News

กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิชาการด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย (พระราโชบาย)

กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิชาการด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย (พระราโชบาย) โรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปาง

News

การประชุม OTOP ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธ.ค. 2561

การประชุม OTOP ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว

News

กิจกรรม "สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร"

กิจกรรม "สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร" วันพฤหัสบดีที่  3  มกราคม  2562


News

โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร"

โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร"  วันศุกร์ที่  21  ธันวาคม  2561

News

ปฐมนิเทศ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

หน่วยฝึกอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันจันทร์ที่  21  มกราคม  2562

News

การประชุม OTOP ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม  2561 เรื่อง ประชุมหารือและตกลงความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการ 


News

ดร. นิศากร สุวรรณ และคณาจารย์ นำทีมนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จ.ลำพูน

ดร. นิศากร สุวรรณ และคณาจารย์ นำทีมนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์รหัส 58 ดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน