ผศ.ดร. นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมนูหลัก
   
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
29 คน
เข้าชมเมื่อวาน
42 คน
เข้าชมเดือนนี้
363 คน
เข้าชมปีนี้
10883 คน
เข้าชมทั้งหมด
30934 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
   คณะกรรมการประจำคณะ
     
   
  ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล  
  ประธานกรรมการ  
     
รศ.ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล ผศ.ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี นายคเชนทร์  มะโนใจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี อ.ดร.ศรัญญา  วัฒนานนท์ อ.ดร.เกษริน  วะนะวิเชียร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา อ.ปิยะรัตน์  ทองธานี นางสาวลัดดา  กาจารี
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
     
 
างสาวอำพรรัตน์  พุ่มพา   น.ส.กชพรณัฏฐ์  มณีเส็งสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ   ผู้ช่วยเลขานุการ
     
     

 


 

Back to Top