ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 54.05 %
พอใจปานกลาง 16.22 %
ไม่พอใจ 24.32 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 37 คน