ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 55.88 %
พอใจปานกลาง 17.65 %
ไม่พอใจ 20.59 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 34 คน