ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 64 %
พอใจปานกลาง 24 %
ไม่พอใจ 12 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 25 คน