ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 67.86 %
พอใจปานกลาง 21.43 %
ไม่พอใจ 10.71 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 28 คน