ผศ.ดร. นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมนูหลัก
   
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
42 คน
เข้าชมเมื่อวาน
37 คน
เข้าชมเดือนนี้
940 คน
เข้าชมปีนี้
940 คน
เข้าชมทั้งหมด
20991 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
  ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
การบริการวิชาการสู่ชุมชน
บริการวิชาการสู่ชุมชน
update(2017-11-28 03:21:12)ดู(31)ครั้ง
งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6
งานประชุมกับหน่วยงานภายนอก
update(2017-11-28 03:12:31)ดู(134)ครั้ง
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560
update(2017-06-19 02:32:56)ดู(91)ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชาผักเชียงดาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชาผักเชียงดาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
update(2017-05-18 01:29:26)ดู(107)ครั้ง
โครงการนำร่องชุมชนต้นแบบ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเกษตรอินทรีย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและการจัดการคัดแยกขยะชุมชน ณ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 4 พ.ค.2560
โครงการนำร่องชุมชนต้นแบบ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเกษตรอินทรีย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและการจัดการคัดแยกขยะชุมชน ณ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 4 พ.ค.2560
update(2017-05-05 03:17:44)ดู(102)ครั้ง
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.2560
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.2560
update(2017-05-03 06:18:53)ดู(108)ครั้ง
ดูงาน "เกษตรอินทรีย์" วอแก้ว วันที่ 22 ก.พ. 60
ดูงาน "เกษตรอินทรีย์" วอแก้ว วันที่ 22 ก.พ. 60
update(2017-02-22 05:15:54)ดู(118)ครั้ง
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร ประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร ประจำปี 2560
update(2017-02-17 08:41:32)ดู(105)ครั้ง
โครงการอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
update(2017-02-14 07:58:25)ดู(96)ครั้ง
Lampang Top chef 2017 ณ ลานเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
Lampang Top chef 2017 ณ ลานเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
update(2017-02-03 01:18:20)ดู(84)ครั้ง
โครงการบริการวิชาการ ด้านอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และเกษตรอินทรีย์
โครงการบริการวิชาการ ด้านอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
update(2017-02-01 08:21:11)ดู(75)ครั้ง
กิจกรรม "จิตอาสาร่วมร่วมรักษาอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม "จิตอาสาร่วมร่วมรักษาอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 ม.ค.60
update(2017-01-25 07:39:34)ดู(65)ครั้ง
พิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีการมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
update(2017-01-11 02:00:34)ดู(72)ครั้ง
แสดงความยินดีบัณฑิต
แสดงความยินดีบัณฑิต
update(2017-01-04 20:17:26)ดู(87)ครั้ง
งานประชุมเครือข่ายเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ด้านข้าว ผัก สมุนไพร ตามเกษตรทฤษฎีใหม่
งานประชุมเครือข่ายเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ด้านข้าว ผัก สมุนไพร ตามเกษตรทฤษฎีใหม่
update(2016-12-30 20:27:36)ดู(72)ครั้ง
"นวดข้าว" วันที่ 26 ธันวาคม 2559
กิจกรรม "นวดข้าว" คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update(2016-12-27 00:22:04)ดู(59)ครั้ง
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
update(2016-10-01 01:05:57)ดู(119)ครั้ง
กิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมรวงทอง ชั้น 2 นักศึกษาด้วยพร้อมเพรียง
update(2016-09-16 03:15:45)ดู(173)ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมทักษานักศึกษาในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มการพัฒนาผลิตผล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนภายใต้เศรษฐกิจ AEC
update(2016-08-06 01:47:27)ดู(164)ครั้ง
โครงการ เกษตรปลอดภัย และการสืบสานวัฒนธรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

update(2016-07-07 02:45:04)ดู(236)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 24 ข้อมูล
page: [1] 2

Back to Top