ผศ.ดร. นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมนูหลัก
   
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
16 คน
เข้าชมเมื่อวาน
34 คน
เข้าชมเดือนนี้
582 คน
เข้าชมปีนี้
1877 คน
เข้าชมทั้งหมด
21928 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานเกษตรราชภัฏลำปางคร้้งที่ 6  | หลักเกณฑ์การประกวด + ใบสมัครการแข่งขัน "การแข่งขันส้มตำลีลา"  | หลักเกณฑ์การประกวด + ใบสมัครการแข่งขัน "การจัดสวนถาดแบบชื้น"  | หลักเกณฑ์การประกวด+ใบสมัครการประกวดจัดข้าวแต๋นแนวสร้างสรรค์  | หลักเกณฑ์การประกวด + ใบสมัครการแข่งขัน "ไก่พื้นเมืองเพศผู้"  | เชิญเที่ยวงานเกษตรราชภัฏครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 -11 มกราคม 2561  | กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559  |
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานเกษตรราชภัฏลำปางคร้้งที่ 6 [ 2017-11-29 ][ 133 ]
หลักเกณฑ์การประกวด + ใบสมัครการแข่งขัน "การแข่งขันส้มตำลีลา" [ 2017-11-28 ][ 110 ]
หลักเกณฑ์การประกวด + ใบสมัครการแข่งขัน "การจัดสวนถาดแบบชื้น" [ 2017-11-28 ][ 70 ]
หลักเกณฑ์การประกวด+ใบสมัครการประกวดจัดข้าวแต๋นแนวสร้างสรรค์ [ 2017-11-28 ][ 69 ]
หลักเกณฑ์การประกวด + ใบสมัครการแข่งขัน "ไก่พื้นเมืองเพศผู้" [ 2017-11-28 ][ 93 ]
เชิญเที่ยวงานเกษตรราชภัฏครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 -11 มกราคม 2561 [ 2017-11-27 ][ 155 ]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [ 2017-6-1 ][ 145 ]
  ข่าวกิจกรรม
การบริการวิชาการสู่ชุมชน..
การบริการวิชาการสู่ชุมชน...
ดู(48)ครั้ง
งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6..
งานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6...
ดู(166)ครั้ง
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560..
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560...
ดู(108)ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชาผักเชียงดาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์..
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชาผักเชียงดาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์...
ดู(132)ครั้ง
โครงการนำร่องชุมชนต้นแบบ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเกษตรอินทรีย์ การอบรมเชิงปฏิบ..
โครงการนำร่องชุมชนต้นแบบ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเกษตรอินทรีย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและการจัดการคัดแยกขยะชุมชน ณ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล...
ดู(123)ครั้ง
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.2560..
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.2560...
ดู(128)ครั้ง
  ข่าวจัดหางาน
 
 

Back to Top