แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 301 ครั้ง

ฐานนาข้าวอินทรีย์

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ดอกมะลิ ๑๐๕ จำนวน ๕ ไร่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มาร่วมกิจกรรม บริเวณแปลงนาสาธิตของศูนย์การเรียนรู้