แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 328 ครั้ง

ฐานระบบปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการผลิตพืชไฮโดรโพนิกส์ โดยการเพาะเมล็ดในฟองน้ำที่เตรียมไว้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มทั้งเช้าและเย็น ทิ้งไว้ ๑ สัปดาห์ ให้สังเกตดูว่าใบเลี้ยงคู่งอกพ้นฟองน้ำ ประมาณ ๑-๑.๕ เซนติเมตร ให้ย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกได้ พร้อมเติมสารละลายธาตุอาหารพืชลงในแปลงปลูก โดยให้เติมสารละลายธาตุอาหาร A ในปริมาณที่เหมาะสมลงไปในถังพักน้ำก่อน แล้วจากนั้นอีกประมาณ ๒ ชั่วโมง จึงเติมแม่ปุ๋ย B ตามลงไปในถังพักน้ำในประมาณที่เท่ากัน หลังจากนั้นประมาณ ๑๒-๑๕ วัน ให้ทำการหมุนวาล์ว ปรับระดับน้ำ เพื่อเพิ่มอากาศให้กับรากพืชที่อยู่บริเวณโคนต้น และทำการเติมน้ำในแปลงใหม่อีกครั้งให้ได้ปริมาณเท่าเดิม เพราะช่วงนี้พืชจะดูดน้ำและสารละลายขึ้นไปใช้ ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ ๕ วันไม่ต้องเติมปุ๋ย แต่ให้เติมน้ำเปล่าลงในแปลงแทน เพื่อให้ผักใช้ปุ๋ยยังมีอยู่หมดไป และเพื่อลดความเข้มข้นของปุ๋ยที่อาจมีตกค้างอยู่ในพืชผักอีกด้วย ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ปลูกผักพันธุ์ต่างประเทศและผักพันธุ์ของประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ฯ บริโภคและที่เหลือนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้าศูนย์การเรียนรู้ ฯ