แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 406 ครั้ง

กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16:18:26 น.