แชร์หน้านี้  
 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ :    26 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565
รายละเอียด :   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม  2565

สถานที่ :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง