แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 178 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ลงนาม MOU โครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูง

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุน โครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูง ร่วมกับนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยวิจัยสิ่งแวดล้อม และนางสาวปวีณา ศรีบุตรตา ผู้แทนศูนย์ประสานงานบริษัท วี โพร ดิวส์ จำกัด ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นพยานในการร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมเป็นสักขีพยายในครั้งนี้

ข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูงนี้ มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนา วิจัยการปลูกพืชกัญชงพืชเศรษฐกิจภายใต้ระบบการบริหารจัดการเกษตรแม่นยำสูง พร้อมทั้งสร้างชุดความรู้การปลูกกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูงให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเกษตรกร ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดรายได้ในจังหวัดลำปางและเป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวเกษตรกรต่อไป